حفره های دموکراسی

حفره های دموکراسی
نوشته شده در 2020-06-28

سالهاست معتقدم دموکراسی با این شیوه فعلی به دلیل باگهای زیاد، نسخه انسان امروزی نیست؛ یا باید باگهایش برطرف شود(که بسیار دشوار است چون ممکن است در برخی موارد خودش نقیض خودش شود و از درون نابود شود) یا باید مکتب دیگری را بنیانگذاری و جایگزین کرد...

سالهاست معتقدم دموکراسی با این شیوه فعلی به دلیل باگهای زیاد، نسخه انسان امروزی نیست؛ یا باید باگهایش برطرف شود(که بسیار دشوار است چون ممکن است در برخی موارد خودش نقیض خودش شود و از درون نابود شود) یا باید مکتب دیگری را بنیانگذاری و جایگزین کرد. کشور خودمان و برداشت من درآوردی مان از دموکراسی(دموکراسی دینی!) مثال خوبی برای این ادعاست. وارد جزئیات بیشتر نمی‌شوم، اما حکمرانی سالیان همین دو نفر داخل عکس نمونه حی و حاضر باگهای دموکراسی است.

  

هر دوی این روسای جمهور ابتدا با شعار دموکراسی و شیوه دموکراسی وارد عرصه حکمرانی شدند، اما سپس برخلاف دموکراسی حکومت خود را طویل المدت کردند.

به ترتیب که جلو برویم، ابتدا اردوغان با شناسایی دقیق حفره‌ها، آهسته آهسته بستر اجتماعی را مهیای تغییرات کرد(کودتای عجیب ۲۰۱۶ و پاک‌سازی ۵۰هزار نفری نیروهای دولتی به بهانه آن) و بعد با یک همه پرسی سال (۲۰۱۷)قانون اساسی را به نفع خود تغییر داد تا بتواند سالها بر مستند امر بماند.

پوتین اما راه ساده تری داشت، نظام قدرت در روسیه به پیچیدگی کشوری چون ترکیه نبوده و نیست. بازی معروف مدودوف- پوتین ابتدا حضور او را برای سالها در راس هرم قدرت مهیا کرد و همه پرسی اخیر روسیه برای تغییر قانون اساسی خیال او را برای ادامه حکومت تا سالهای سال را راحت کرد.

در واقع این دو زیرکانه با بهره‌گیری از روشهای دموکراسی، دیکتاتوری‌های خود را در کشور راه اندازی کردند. هنگام این انتخابات هر دو در راس کار بودند و می توانستند انتخاب را هدایت کنند. پس دموکراسی دور زده شد بدون اینکه بتوان کسی را برای نقض آن متهم کرد.
در این میان سیستم هایی که با الگو برداری ناقض از دموکراسی قوانین خود را وضع کرده‌اند، به مراتب وضعیت دشوارتری دارند. نمونه زنده و واضح آن مجلس شورای اسلامی خودمان است که انتخاب اصلح توسط رای مردم را اصل قرار داده، اما محدودیتی برای انتخاب یک نماینده به صورت متوالی یا غیر متوالی وضع نکرده است! همین باعث شده عده ای با بهره گیری از حافظه تاریخی ضعیف رای دهندگان و راهکارهای پوپولیستی، خود را تبدیل به نمایندگان دائمی مجلس کنند، اما با انتخاب مردم.
مجموعه های دیگر از این دست هستند که دچار همین آفت بوده‌اند ولی به دلیل یدک کشیدن صفت دموکراسی در پس قوانین‌شان، راهی برای تصحیح شان نیست.

پی‌نوشت: مستحضر باشید، نسخه جدید پیشنهاد نکردم که دموکراسی نه و مثلا دیکتاتوری آری. نقد کردم. خرده نگیرید!

بازدید : 473 بار