به بهانه ظهور مجدد پروژه غیرانسانی و ضد حقوق شهروندی گشت ارشاد

به بهانه ظهور مجدد پروژه غیرانسانی و ضد حقوق شهروندی گشت ارشاد
نوشته شده در 2023-07-14

از نظر من روحانیتی که با سو استفاده از شرایط غیر عادی کشور در ابتدای انقلاب و جهل عامه نسبت به حقوق خود و اعتماد بی‌حد نسبت به لباس دین بر تن افراد، خود را در جایگاه فرستاده خدا و حتی خدا قرار داده و بدیهی‌ترین حقوق انسانی را سلب کرده، باید در محضر عدالت پاسخگو بوده و در صورت لزوم مجازات شود.


اجباری بودن پوشش موی سر خانم‌ها در چهل و سه سال گذشته، ظلم مطلق روحانیون تندرو و طرفداران جاهل و رادیکال شان در حق نیمی از جمعیت کشور بوده است.

متاسفانه پس از جنبش زن زندگی آزادی ، برخی به جای دفاع مطلق از حقوق به حق زنان، فریاد درخواست برگزاری رفراندوم برای اختیاری بودن پوشش موی سر خانمها سر دادند و عجبا که علاوه بر عوام، از زبان بعضی متفکران و خواص هم این درخواست مطرح می‌شود! برگزاری رفراندوم برای بازگرداندن حقوقی که از زمان پیداش در بشر نهادینه بوده! می‌خواهید راجع به حق سخن گفتن زنان در جامعه هم رفراندوم بگذاریم؟ مگر عمل به بدیهیات رفراندوم می‌خواهد! مگر اختیار در انتخاب داشتن یا نداشتن حجاب از بدیهیات نیست! برای بدیهیات تقاضای رفراندوم کردن خود به نوعی تایید محدودیت نیست؟!

مگر رای اقلیت یا اکثریت نافی برخورداری انسان از حقوق ذاتی خود است! مثلا اگر اکثریت رای به ممنوع بودن سرفه یا عطسه در خیابان بدهند، می‌توان این حق را سلب کرد؟!
رای گیری برای اختیاری بودن پوشش موی سر اشتباه است، همانطور که معکوس این روند اشتباه است. رای اکثریت نمی‌تواند یک زن را از حق انتخاب حجاب و پوشش برای خود محروم کند.

اختیار در همه موجودات و حتی انسان به نهادینه وجود دارد. سلب اختیار از یک موجود توسط موجودی مشابه بدعتی است که فقط انسان خود را دچارش کرده.

از نظر من روحانیتی که با سو استفاده از شرایط غیر عادی کشور در ابتدای انقلاب و جهل عامه نسبت به حقوق خود و اعتماد بی‌حد نسبت به لباس دین بر تن افراد، خود را در جایگاه فرستاده خدا و حتی خدا قرار داده و بدیهی‌ترین حقوق انسانی را سلب کرده، باید در محضر عدالت پاسخگو بوده و در صورت لزوم مجازات شود.
بازدید : 121 بار